Βιβλιογραφία ΠΦΒ

Όνομα Χρονολογία Τύπος Σελίδες Τιμή
Φορολογική Agenda 2000 Agenda Δωρεάν
Φορολογία Εισοδήματος 2000 Bιβλίο 1000 15000 δρχ.
Φορολογία Κεφαλαίου 1999 Bιβλίο 610 12000 δρχ.
Οδηγός Εξυπνων Τηλεφώνων 1999 Bιβλίο Δωρεάν έχει εξαντληθεί
Χρυσός Φορολογικός Οδηγός 1998 Agenda 385 5000 δρχ.
Βασικοί Φορολογικοί νόμοι 1998 Bιβλίο 1300 18000 δρχ.
Φορολογία Κεφαλαίου 1998 Bιβλίο 610 12000 δρχ.
Πρακτικές βοήθειες στο Λογιστή 1997 Bιβλίο Δωρεάν
Ν.2459/97 1997 Bιβλίο 300 5000 δρχ.
Φορολογία Εισοδήματος (Κωδικ.) 1997 Bιβλίο 1000 12000 δρχ.
Φορολογική agenda 1996 Agenda 750 5000 δρχ.
ΦΠΑ ερμην. και τροποποιήσεις 1996 Ντοσιέ 750 5000 δρχ.
Φ.Π.Α.(Κωδικοποίηση) 1996 Bιβλίο 400 5000 δρχ.
Κ.Β.Σ. (Κωδικοποίηση) 1996 Agenda 400 5000 δρχ.
ΑΕ, ΕΠΕ ερμην. και τροποποιήσεις 1995 Ντοσιέ 400 4000 δρχ.
Ανώνυμες Εταιρίες, ΕΠΕ 1995 Bιβλίο  800 7000 δρχ.
Φορολογική agenda 1995 Agenda ΔΩΡΕΑΝ
Πίνακες και Συνοπτικά Στοιχεία 1995 Ντοσιέ 800 15000 δρχ.
Κ.Φ.Ε. ερμην. και τροποποιήσεις 1994 Ντοσιέ 250 4000 δρχ.
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 1994 Bιβλίο 700 7000 δρχ.
Φορολ. Εισοδ. Ερμην. και τροποπ. 1994 Ντοσιέ 550 4000 δρχ.
Φορολογία Εισοδ. (ΝΔ 3323, 3843) 1994 Bιβλίο 850 8000 δρχ.
Φορολογική agenda 1994 Agenda ΔΩΡΕΑΝ
Κ.Β.Σ. ερμην. και τροποποιήσεις 1993 Ντοσιέ 650 4000 δρχ.
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 1993 Bιβλίο 550 4000 δρχ.
Φορολογία Προστιθέμενης Αξίας 1993 Bιβλίο 1000 8000 δρχ. έχει εξαντληθεί
Φορολογική agenda 1993 Agenda ΔΩΡΕΑΝ
Φορολογία Εισοδ. Ν.Π. (ΑΕ-ΕΠΕ) 1993 Bιβλίο 800 8000 δρχ.
Πίνακες και Συνοπτικά Στοιχεία 1993 Ντοσιέ 450 10000 δρχ.
Φορολογία Εισοδήματος  Φ. Π. 1992 Bιβλίο 760 7000 δρχ.
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 1992 Bιβλίο 750 7000 δρχ.
Φορολογική agenda 1992 Agenda ΔΩΡΕΑΝ
Πίνακες και Συνοπτικά Στοιχεία 1992 Ντοσιέ 550 10000 δρχ.
Φορολογική agenda 1991 Agenda ΔΩΡΕΑΝ
Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα 1991 Bιβλίο 500 6000 δρχ.
Ηλεκτρονικές Ταμειακές μηχανές 1990 Bιβλίο 100 ΔΩΡΕΑΝ
Φορολογική agenda 1990 Agenda ΔΩΡΕΑΝ
Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα 1990 Bιβλίο 600 6000 δρχ.
Φορολογική agenda 1989 Agenda ΔΩΡΕΑΝ
Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα 1989 Bιβλίο 450 5000 δρχ.
Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων 1989 Bιβλίο 450 5000 δρχ.
Φορολογική agenda 1988 Agenda ΔΩΡΕΑΝ
Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα 1988 Bιβλίο 500 4000 δρχ.
Φορολογία Προστιθέμενης Αξίας 1987 Ντοσιέ 1100 10000 δρχ.
Φορολογική agenda 1987 Agenda ΔΩΡΕΑΝ
Πίνακες 1987 Κλασέρ 100 3000 δρχ.
Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα 1987 Bιβλίο 450 4000 δρχ.
Φορολογική agenda 1986 Agenda ΔΩΡΕΑΝ
Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα 1986 Ντοσιέ 400 4000 δρχ.
Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα 1988 Ντοσιέ 600 4000 δρχ.
Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα 1988 Ντοσιέ 700 4000 δρχ.