ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για οποιαδήποτε απόφαση επιχειρηματικού κόστους είναι αναγκαία η φορολογική γνώση και συνεπώς κάλυψη όλων των παραμέτρων εκείνων που θα προσδιορίσουν την ορθότητα μιας τέτοιας απόφασης. Στην Ελλάδα η διαρκώς μεταβαλλόμενη φορολογική νομοθεσία καθιστά απαραίτητη και αναγκαία στον επιχειρηματία ή στην επιχείρηση ως νομικό πρόσωπο, τη φορολογική συνδρομή από ένα υπεύθυνο φορέα για γνώση και συμμόρφωση .Από το 1983 τα Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα (ΠΦΒ) αλλά και ο κος Αγαπητός Σ. Κράτσης προσωπικά, προσφέρουν υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών σε πελάτες που είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα στελέχη που απαρτίζουν τα ΠΦΒ έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο με μακρόχρονη προϋπηρεσία σε ανώτατες θέσεις στο Υπ. Οικονομικών, στις ΔΟΥ αλλά και σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι εξής

Η δυνατότητα εξεύρεσης άμεσης λύσης για την κάλυψη οποιουδήποτε συμβουλές φορολογικού προβλήματος παρουσιάζεται, είναι σίγουρα ό,τι θα ήθελε ο κάθε επιχειρηματίας ή η κάθε εταιρία. Τα ΠΦΒ με την οργάνωση, την πείρα, το εκπαιδευμένο προσωπικό, τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις οικονομικές υπηρεσίες και οργανισμούς και ιδιαίτερα στο Υπ. Οικονομικών, και βέβαια με την παρουσία τόσων ετών στο χώρο του οικονομολόγου-συγγραφέα κου Αγαπητού Σ. Κράτση αποτελούν εγγύηση για την πιο υπεύθυνη και ολοκληρωμένη λύση στα φορολογικά σας προβλήματα. Τα θέματα που καλύπτονται από τις υπηρεσίες αυτές, καλύπτουν το σύνολο της φορολογικής νομοθεσίας με ιδιαίτερη όμως έμφαση σε αντικείμενα όπως:

  • φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων,
  • φορολογία προστιθέμενης αξίας, κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων,
  • φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων και Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας,
  • φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών, Χαρτοσήμου,
  • σύσταση αστικών και εμπορικών εταιριών όλων των μορφών
  • μετατροπές, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις εταιριών όλων των μορφών,
  • ίδρυση, εγκατάσταση ξένων εταιριών-υποκαταστημάτων στην Ελλάδα,
  • έρευνα συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας με άλλα κράτη κλπ.

Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και ερμηνεία για όλες τις φορολογικές πληροφόρηση αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις που προκύπτουν ή προβλέπονται είτε από καινούριους φορολογικούς νόμους και εγκυκλίους είτε από σχέδια νόμου. Εκτός από την κάλυψη των προβλημάτων που ανακύπτουν, τα ΠΦΒ έχουν την οργάνωση και ικανότητα να γνωρίζουν τι συμβαίνει ή τι πρόκειται να συμβεί από πλευράς φορολογικών μεταρρυθμίσεων. Ετσι ανά πάσα στιγμή μπορούν αξιολογώντας τις πηγές τους να δώσουν υπεύθυνα τη σωστή πληροφορία όταν και όπου χρειάζεται.

Πρόκειται στην ουσία για ένα φορολογικό σχεδιασμό για την υλοποίηση πρόβλεψη επιχειρηματικού σχεδίου και τις επιπτώσεις από την πραγματοποίησή του που συνίσταται σε ανάλυση των δεδομένων, αξιολόγηση των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν και εξεύρεση των καλυτέρων δυνατών λύσεων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου. Η φορολογική πρόβλεψη είναι ίσως η δυσκολότερη υπηρεσία που μπορεί να προσφερθεί γιατί απαιτεί μεγάλη εμπειρία και βαθιά γνώση των φορολογικών πεπραγμένων.

Πρόκειται στην ουσία για ένα φορολογικό σχεδιασμό για την υλοποίηση πρόβλεψη επιχειρηματικού σχεδίου και τις επιπτώσεις από την πραγματοποίησή του που συνίσταται σε ανάλυση των δεδομένων, αξιολόγηση των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν και εξεύρεση των καλυτέρων δυνατών λύσεων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου. Η φορολογική πρόβλεψη είναι ίσως η δυσκολότερη υπηρεσία που μπορεί να προσφερθεί γιατί απαιτεί μεγάλη εμπειρία και βαθιά γνώση των φορολογικών πεπραγμένων.

Η συνεχής παρουσία των ΠΦΒ στον εκδοτικό χώρο των Φορολογικών συγγραμμάτων από το 1983, καθώς και στο χώρο των ηλεκτρονικών φορολογικών εκδόσεων από το 1989, με πλήθος εκδόσεων για ΟΛΑ τα φορολογικά αντικείμενα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σκληρό δίσκο, CD-ROM, δισκέτα κλπ.) σίγουρα αποτελούν εχέγγυα για μια πιο ολοκληρωμένη φορολογική υπηρεσία στον πελάτη αφού μπορούν να του προσφέρουν ενημέρωση, γνώση και ερμηνεία των φορολογικών νόμων και διατάξεων.

Τα ΠΦΒ, από το 1994 διοργανώνουν κάθε χρόνο σε κεντρικά ξενοδοχεία σεμινάρια των Αθηνών, φορολογικά σεμινάρια για διάφορα φορολογικά θέματα, πάντα επικαιρότητας, με ομιλητές, εκτός του ιδρυτή τους κου Αγαπητού Σ. Κράτση, διευθυντές και σημαίνοντα στελέχη του Υπ. Οικονομικών. Ετσι οι συνδρομητές και πελάτες των ΠΦΒ έχουν μοναδική δυνατότητα να ακούσουν γνώμες από επίσημα χείλη και να ανταλλάξουν απόψεις για όλα τα φορολογικά θέματα που τους προβληματίζουν.

Οταν και όπου χρειάζεται η νομική παρουσία για την αντιμετώπιση κάλυψη φορολογικών προβλημάτων υπάρχει η δυνατότητα από τα ΠΦΒ για την απαραίτητη νομική κάλυψη με μελέτη και υποβολή προσφυγών ενώπιον των ΔΟΥ και των Ελληνικών Δικαστηρίων, παράσταση ενώπιον των ως άνω αρχών (συμβιβασμοί, φορολογικοί έλεγχοι, νομικές παραστάσεις), αιτήσεις επιστροφής φόρων ή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων κλπ.

Ο συνήθης τρόπος επικοινωνίας του πελάτη με τα ΠΦΒ είναι είτε με ραντεβού του στα γραφεία των ΠΦΒ, είτε κατόπιν συννενοήσεως με γραπτή διατύπωση των ερωτημάτων του και αποστολή αυτών συνήθως μέσω fax στα γραφεία των ΠΦΒ με την υποχρέωση εκ μέρους των ΠΦΒ γραπτής απαντήσεως το συντομότερο δυνατόν (1-2 ημέρες).
Βεβαίως, η φορολογική υποστήριξη μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή σε έκτακτες περιπτώσεις με την παρουσία κάποιου στελέχους των ΠΦΒ στον πελάτη όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.Η αμοιβή του γραφείου μας για την προσφορά των ως άνω υπηρεσιών καθορίζεται είτε κατά περίπτωση και ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης είτε σε μηνιαία βάση με απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Η φορολογική πείρα 40 ετών, οι άριστες σχέσεις με όλες τις διευθύνσεις του Υπ. Οικονομικών, η έκδοση άνω των 40 φορολογικών συγγραμμάτων για όλα τα φορολογικά αντικείμενα και θέματα από το 1983 μέχρι σήμερα τα διάφορα φορολογικά σεμινάρια και διαλέξεις σ’ όλη την Ελλάδα καθώς και οι 6.000 περίπου συνδρομητές των εκδόσεων των ΠΦΒ εγγυώνται την ποιότητα και υπευθυνότητα του γραφείου μας.