ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

User Avatar
$80.00
pexels-seminar-room

10/11/20 – web-seminar
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014
Θεματολογία:
-Φορολογικός έλεγχος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
-Υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα
-Πρόγραμμα ελέγχου των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, για τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1036/9.3.201,7 (σχετική απόφαση ΠΟΛ.1124/18.6.2015)
-Πρόγραμμα ελέγχου των επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, για τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, σύμφωνα με την απόφαση Α.1293/23.7.2019
-Έμμεσες τεχνικές ελέγχου που αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες σύμφωνα με την απόφαση Α.1008/2020 (εγκύκλιος Ε.2016/2020)
-Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου
-Διαμόρφωση του τοπίου μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017
-Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
-Νέα – Συμπληρωματικά στοιχεία
-Διαμόρφωση του τοπίου μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 2439/2017 και της απόφασης ΣτΕ 658/2020
-Φορολογικός έλεγχος φυσικών προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
-Κρίσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών
-Πλατφόρμα myDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.) – Βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου
-Ποια είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία
-Περιεχόμενο ηλεκτρονικών βιβλίων
-Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα – Ροή δεδομένων
-Η έννοια – σημασία του Μ.ΑΡ.Κ
-Εκδότης και Λήπτης παραστατικών – Ποιος διαβιβάζει τι
-Διαβίβαση εσόδων, εξόδων και των λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης
-Προθεσμίες διαβίβασης
-Τρόπος διασύνδεσης
-Λειτουργία ειδικής φόρμας καταχώρησης
-Ροή διαδικασίας
-Συσχετισμός παραστατικών εκδότη και λήπτη
-Συμφωνία δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων – Πρώτη και δεύτερη αντιπαραβολή
-Πότε η ασυμφωνία δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων θεωρείται δικαιολογημένη και πότε αδικαιολόγητη
-Αδικαιολόγητη ασυμφωνία και φορολογικός έλεγχος
-Ενέργειες κατά την υποβολή των δηλώσεων
-Έλεγχος δαπανών
-Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
-Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
-Φορολογικές αποσβέσεις
-Φορολογική αντιμετώπιση των εικονικών, ως προς το πρόσωπο του εκδότη, φορολογικών στοιχείων όταν ο λήπτης τελεί «καλή τη πίστη».
-Έλεγχος σκοπιμότητας και προσήκοντος μέτρου των επιχειρηματικών δαπανών.
-Εξέταση από τη φορολογική ελεγκτική αρχή κάθε δαπάνης σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
-Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την επιχείρηση η οποία δεν έχει τηρήσει τα λογιστικά αρχεία και δεν έχει συντάξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
-Παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας (διαδικαστικές παραβάσεις, εγκλήματα φοροδιαφυγής)
-Υποβολή ανακριβούς δήλωσης – Πρόστιμα
-Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
-Κυρώσεις για υποβολή ανακριβούς δήλωσης λόγω μη αναμόρφωσης των δαπανών του άρθρου 23. Οι ευθύνες των λογιστών – φοροτεχνικών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 του Ν.4174/2013
-Παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος (κατά δήλωση και κατ’ έλεγχο). Αναλυτικός προσδιορισμός της διαφοράς φόρου εισοδήματος, των τόκων και των προστίμων σύμφωνα με το Ν.4174/2013
-Μη υποβολή δήλωσης
-Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α.
-Παρακρατούμενοι φόροι
-Παρεμπόδιση ελέγχου, υπόθαλψη παραβάτη, συνέργεια στη διάπραξη φορολογικής παράβασης
-Απαλλαγή από τα πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας
-Επαρκής αιτιολογία καταλογιστικών πράξεων
-Βάρος απόδειξης πλημμέλειας πράξης προσδιορισμού
-Διαδικασία μετά τον έλεγχο
-Υπόμνημα απόψεων κατ’ άρθρο 28 του Ν.4174/2013
-Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής Προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης) της Α.Α.Δ.Ε.
πληροφορίες στο 2109817047

Χαρακτηριστικά μαθήματος

  • Διαλέξεις 0
  • Κουίζ 3
  • Διάρκεια 50 hours
  • Επίπεδο ικανότητας All levels
  • Γλώσσα English
  • Μαθητές 0
  • Αξιολογήσεις Ναι

Κριτικές

Μέση βαθμολογία

0
0 βαθμολογία

Λεπτομερής βαθμολογία

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
$80.00

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *